top of page

CHỌN ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CẦN TRUY CẬP

Ứng dụng xây dựng nhằm giúp bạn quản lý các sản phẩm, nội dung của chính bạn.

VIEENT Music kết nối cùng Curve Royalty Systems (Công ty cung cấp giải pháp đối soát doanh thu) đem đến giải pháp giúp khách hàng có cái nhìn:

1. Minh bạch

2. Chi tiết

hơn về doanh thu dịch vụ bản quyền của mình trên các nền tảng.

Ứng dụng xây dựng nhằm giúp bạn quản lý kênh/hệ thống kênh Youtube trong hệ thống mạng lưới Youtube của VIEENT Music.

Screenshot 2023-01-13 at 00.33.41.png
bottom of page