VIEENT Music cung cấp 2 phần mềm giúp khách hàng quản lý sản phẩm một cách chi tiết và minh bạch nhất,

Ứng dụng xây dựng nhằm giúp bạn quản lý các sản phẩm, nội dung của chính bạn.

Download on the App Store
Get it on Google Play

VIEENT Music kết nối cùng Curve Royalty Systems (Công ty cung cấp giải pháp đối soát doanh thu) đem đến giải pháp giúp khách hàng có cái nhìn:

1. Minh bạch

2. Chi tiết

hơn về doanh thu dịch vụ bản quyền của mình trên các nền tảng.

IMG_5079.PNG